Start Asfaltenglene online dating

Asfaltenglene online dating

De vil vurdere om det skal tas prøver for innsending til Veterinærinstituttet.

Programmet ble formelt igangsatt i 2006, men omfatter i tillegg prøver fra rev samlet inn i perioden 2002-2005.

Overvåkingsprogrammet er basert på analyse av avføringsprøver fra rødrev felt under ordinær jakt i hele landet. I tillegg undersøkes alle ulver og mårhunder som blir felt. Den største faren for smitteintroduksjon til Norge antas å være irregulær import av kjæledyr (hund), eller regulær innreise av kjæledyr som ikke er forskriftsmessig behandlet med parasittmidler.

Ved første gangs parasittbehandling anbefales derfor samtidig vask av hunden.